Błąd przy wyświetlaniu kursów walut. Barter Coal | Ekogroszek Workowany, Węgiel Kamienny

Polityka Prywatności

Layer_2

Zgłaszanie reklamacji

BARTER COAL SP. Z O.O. od początku istnienia na rynku, dąży do utrzymania doskonałej jakości swoich produktów. W naszych działaniach kierujemy się przyjętą polityką, w której deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości i ochrony  środowiska.

 

1. Istnieją 3 kanały zgłaszania reklamacji:

  • kontakt telefoniczny pod nr 85 722 20 64
  • e-mail, adres: jakosc@bartercoal.pl
  • poczta tradycyjna, adres: Barter Coal sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 40a, 15-004 Białystok

 

2. W celu umożliwienia weryfikacji reklamowanego towaru Reklamujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowaną partię węgla do działań reklamacyjnych. Reklamowany tonaż towaru musi być zgodny z dokumentami wysyłkowymi.

 

3. Zgłoszenie reklamacji powinno spełniać wymienione niżej wymagania:

  • wpłynąć w obowiązującym terminie, nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania towaru,
  • zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla,
  • zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji, dodatkowo w przypadku zakwestionowania zawartości kamienia lub składu ziarnowego materiał zdjęciowy, wyraźnie prezentujący reklamowany parametr, a w przypadku reklamacji jakościowej protokół z badania jakości węgla.

 

4. Przy odbiorze własnym Reklamującego (przez auta należące do Reklamującego bądź przez niego wynajęte) zgłoszenie reklamacji na skład ziarnowy muszą być dokonane bezpośrednio na Bazie. Po opuszczeniu terenu Bazy reklamacje dotyczące składu ziarnowego nie będą uwzględniane.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Adres

Barter Coal Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 40a

15-004 Białystok

Numer kontaktowy

85 722 20 62 - Sekretariat

85 722 20 61 - Dział Handlu

85 722 20 63 - Dział Księgowy

Fax:

85 722 20 70

Adres e-mail

biuro@bartercoal.pl

Pełny kontakt